Aktua //
Vlaams tijdschrift HUMO grijpt de rukkers bij hun lurven
Lustig //
Nederland slaat aan het ‘swingen’ door tv-serie ‘Nieuwe Buren’